Keurmeesters

Het is voor bonsaiverenigingen mogelijk gebruik te maken van keurmeesters.

Deze kunnen worden ingezet ter keuring van bonsai tijdens verenigingsactiviteiten en/of tentoonstellingen. Deze keurmeesters zijn door de NBV opgeleid en deze staat garant voor hun kennis.

De groep keurmeesters bestaat uit 5 gecertificeerde TAP keurmeesters. Onder deze keurmeesters zijn 3 aspirant keurmeesters die het keuren op esthetisch niveau bereikt hebben.

Wilt u gebruik maken van deze keurmeesters dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de NBV. 

 

Nieuws

Dit jaar organiseren de bij de NBV aangesloten Bonsai Verenigingen een zogenaamde "Themabijeenkomst". 

Voor meer informatie zie het activiteitenmenu aan de linker kant. 

 

Wie is online