Bonsaivereniging Friesland

 

Wat doet de vereniging:
  • - Voorlichting geven over bonsai, promoten van bonsai als hobby.
  • - Uitwisselen van ervaringen met het onderhouden van bonsai.
  • - Verzorgen van tentoonstellingen en demonstraties.
  • - Houden van keuringen door keurmeesters.
  • - Het verzorgen van bijeenkomsten voor leden en geïnteresseerden.
  • - Vertegenwoordigen van de afdeling op landelijke tentoonstellingen en bijeenkomsten.
  • - Organiseren van uitstapjes.
  • - Gezamenlijke inkoop van bonsai en benodigdheden.
  • - Bijhouden van de afdelingsbibliotheek (boeken en dvd's).

Mocht u meer informatie willen lezen over onze vereniging, bezoek dan onze site of kom een keer langs.

Bonsaivereniging Friesland
Dundelle party centrum (De Dûnhoeke) Mjunsterwei 16 te Bakkeveen

 

Nieuws

Dit jaar organiseren de bij de NBV aangesloten Bonsai Verenigingen een zogenaamde "Themabijeenkomst". 

Voor meer informatie zie het activiteitenmenu aan de linker kant. 

 

Wie is online