Geschiedenis

De Nederlandse Bonsai Vereniging (NBV) is opgericht in 1972, naar aanleiding van een bonsai tentoonstelling op de Floriade. Destijds begonnen met een groep enthousiastelingen, is er inhoud gegeven aan het begrip bonsai in Nederland.

De tijd gaat verder en er worden steeds meer regionale afdelingen opgericht. In 1984 ontstaat de Europese koepelorganisatie, de European Bonsai Association (EBA), waarvan de NBV lid is geworden. Ook worden de leden steeds meer bekwaam in het maken van mooie bonsai.
Keuringen gaan van starten, opleidingen voor keurmeesters worden opgezet. Het wordt steeds professioneler, maar het belang van hobbyisten wordt niet uit het oog verloren.

In de 90er jaren wordt de roep van de afdelingen steeds groter om meer zelfstandigheid te krijgen. Op voordracht van een commissie vindt er in 2002 een grote verandering plaats in de structuur van de NBV. De afdelingen worden zelfstandige verenigingen met een eigen ledenadministratie.
 

Nieuws

Dit jaar organiseren de bij de NBV aangesloten Bonsai Verenigingen een zogenaamde "Themabijeenkomst". 

Voor meer informatie zie het activiteitenmenu aan de linker kant. 

 

Wie is online