Nederlandse Bonsai Vereniging

De NBV is een koepelorganisatie van zelfstandige bonsaiverenigingen. Personen zijn door hun lidmaatschap van hun vereniging aangesloten bij de NBV. Beslissingen worden genomen tijdens de tweejaarlijks te houden algemene ledenvergadering.

De NBV heeft als doel bonsai bekend te maken bij een breed publiek, door middel van onder andere promotionele activiteiten.
Daarnaast is de NBV er ter ondersteuning van de bij haar aangesloten verenigingen en hun leden, om het peil van de bonsaicultuur in Nederland omhoog te brengen. Op dit moment telt de NBV elf aangesloten verenigingen. 
 

Nieuws

Dit jaar organiseren de bij de NBV aangesloten Bonsai Verenigingen een zogenaamde "Themabijeenkomst". 

Voor meer informatie zie het activiteitenmenu aan de linker kant. 

 

Wie is online